ana sahipe
1
2
3
4
5

Haftalık Siyasi İlmi Gazete - Doğu Türkistan Haber Merkezi Yayını

4. Uluslar arası Teşkilatların Uygurlar Meselesine Karşı Tutumu; 

Gerçi Çin hükümeti bu kez terörizme karşı mücadele bahanesiyle hak-batili alt üst ederek, Uygurları terörist ilan etmeye elinden gelen tüm imkanlarını kullanmış olsa da, yine de planladığı hedefine ulaşamadı. Ister Amerika'da olsun, ister Avrupa Birliğine üye diğer ülkelerde olsun onları hiçbiri Çin'in Uygurlar konusundaki nahak ve yersiz fitne ve ithamlarına inanmadı. Bilakis Çin hükümeti Uygurları terörist diye ilan etmeye yeltendikçe, Uygurlar probleminin Uluslar arası etkisi ve Amerika başta olmak üzere demokratik devletlerin ve uluslar arası insan hakları kuruluşlarının Uygurlara verdiği desteği ve arka çıkması da o derece arttı. Örneğin; Başkan Bush 21 Ekim günü Shang Hai'de Çin devlet Başkanı Jang Zemin'le görüştüğünde Çin'in 11 Eylül olayını bahane ederek kontrolü altında bulunan azınlık milletlere karşı uyguladığı baskı yapmamasını istedi. Bu yerde dile getirilen azınlık millet kavramıyla öncelikle Doğu Türkistan'daki Uygurları kastettiği herkece malumdur.
Daha da önemlisi üçüncüsü yapılan "Doğu Türkistan (Uyguristan) Milli Kurultayı"nın toplanması için Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosu Meclisinden Yer verilmesi ve Çin'in çeşitli engellemelerine rağmen Kurultayın başarıyla yapılmış olmasıdır.
Çin hükümeti Uygurları "terörist" diye her yerde suçlarken, Shanghai'de toplanan "Asya Pasifik Okyanus Yardımlaşma Teşkilatları" toplantısı yapılırken milli kurultayın toplanması Çin Hükümeti için kahredici bir darbe olurken, biz Uygurlar içinse son derece büyük bir zafer oldu! Avrupa Parlamentosu, Uygurların terörist olmadığını, Çin'in ithamlarına inanılmaması gerektiğini ameli davranışlarıyla tüm dünya'ya ilan etmiş oldu!
Yine 9 Kasım günü Çin'e bir iş yolcuğuyla giden Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Insan Hakları Komitesinin Başkanı Mari Robinsun hanım Jiang Zeminle görüştüğünde Doğu Türkistan'daki durum ve Uygurlara özel yer vererek, Çin'i "Terörizme karşı savaş"ı bahane ederek, Uygurlara yöneltilen baskıyı artırmamak için özel bir uyarıda bulundu.

©KIVILCIM- Her Hakkı Saklıdır..20/12/2001 18:46